Köpevillkor

Allmänt
Följande villkor gäller för produkter tillhandahållna av: Underbart.nu
Axelro E-handel AB (559474-9896) nedan kallad webbutiken.

Priser
Alla priser angivna i webbutiken är inklusive mervärdesskatt, andra skatter samt fraktkostnader (läs mer under ”Fraktkostnader”), om inget annat anges. Vi förbehåller oss rätten att innan angiven leveransdag justera angivna priser, under förutsättning att du som kund därvid meddelas. Priser anges i svenska kronor.

Köp & Leveransvillkor
Vår ambition är att göra er köpprocess hos oss så enkel och säker som möjligt och vi använder oss därför av följande villkor. Har ni synpunkter eller förslag på alternativ och lösningar hör gärna av er till oss så att vi kan ta del av dem och bli ännu bättre.

Betalning
I samarbete med Klarna och andra betalningsleverantörer erbjuder vi fakturabetalning och kontokortsbetalning. Genom att lämna information i kassan godkänner du betalningsleverantörens villkor genom att klicka på ”Slutför köp” godkänner du våra köpevillkor.

Beställning
Beställning av produkter sker via besök i webbutiken. I det fall en produkt skulle vara slutsåld eller av annan anledning ej kan levereras erhåller du som kund skriftlig information om detta via e-post.
Strax efter att du skickat din beställning mottar du en orderbekräftelse via e-mail, denna är ej juridiskt bindande utan endast en bekräftelse på att vi mottagit din beställning. Din beställning är bekräftad först då du mottager information om att din order är färdigbehandlad.

Avbeställning
Webbutiken arbetar alltid för att minimera leveranstiderna och ofta behandlas din beställning av oss direkt efter att du har genomfört ditt köp. På grund av den korta leveranstiden är det därför inte alltid möjligt att göra en avbeställning efter lagd order.

Transportalternativ
Transportalternativ samt total leveranstid beror på vilken produkt du önskar köpa samt var i landet vi ska leverera, men är vanligtvis 2-7 arbetsdagar.
Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån vårt eller våra distributörers lager. Avhämtar eller mottager ni inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos oss eller den av oss utsedda leverantören. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen. Vi ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt. Om vi ombesörjer transport skall kunden ersätta oss för utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits. Leverans sker, om inget annat avtalats, med PostNord och DHL eller den av våra distributörer anlitade transportfirman.

Leveranstider
Varor som finns i lager levereras normalt inom 2-7 arbetsdagar. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att webbutiken skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella produktsidan på hemsidan (vänligen notera att detta anges i antal arbetsdagar). Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

Ångerrätt/Retur privatpersoner
Enligt distansavtalslagen har Du som konsument full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar, detta gäller inte näringsidkare. Detta innebär att kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att kunden eller kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).
Om kunden vill ångra ett köp som gjorts via webbplatsen ska kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till webbutiken via mail på info@underbart.nu. kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av kunden kan kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. 

Returfrakt och kostnader
Vid utövande av ångerrätten betalar kunden returfrakten. Kunden ansvarar för varans skick efter det att kunden har mottagit varan, samt under returfrakten. Kundens ansvar upphör när webbutiken har mottagit returen. Kunden ska spara inlämningskvitto på returen. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till webbutiken. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalemballage. Returer ska göras enligt de metoder och anvisningar som anges vid kommunikation med webbutiken. Varan ska vara oanvänd och returneras i originalförpackning med eventuella prislappar och skyddspapper och plastpåsar. Vid köp av produkter med låda gäller detta även själva lådan. Tejpa därför inte returetiketter eller annat direkt på lådan, returnerar du emballage i skadat skick debiterar vi dig 250:- i de fall vi måste ersätta plastpåsar, kartonger eller annat inneremballage och paketera om produkten.
Du kan dock bli skyldig att ersätta oss för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

En administrativ avgift på 20% av varans pris dock minst 150 kronor tas ut på alla returer.

Varor som återsändes till oss mot postförskott eller efterkrav mottages ej.

För icke uthämtade beställningar som går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift om 20% av värdet dock minst 300kr.

Alla returer skickas till Axelro E-Handel AB, Söderhagsvägen 29B, SE-136 49 VEGA.

När gäller ångerrätten inte?

Ångerrätten gäller inte för:

  • varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
  • varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, badkläder, in-ear hörlurar, kosmetiska och hygieniska produkter så som smink och hårvård, löshår, hårtorkar, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor, fotbad och liknande produkter), med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer);
  • en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis livsmedel eller läkemedel);
  • ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller
  • digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium om tillhandahållandet har påbörjats, och konsumenten samtyckt till att det påbörjats (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).

Skada vid leverans
Webbutiken eller aktuell distributör besiktigar varje försändelse innan den skickas till dig. Skulle varan mot förmodan vara skadad när den anländer åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet. Om din leverans är transportskadad behöver du göra en reklamation till den transportör som ombesörjt leveransen, snarast möjligt, inom skälig tid (4 dagar). Som skada räknas både synliga och dolda skador, vilket innebär att du behöver avemballera (ta ur produkten ur dess förpackning) och inspektera godset noggrant. Tänk på att behålla allt emballage (produktens förpackning) vid transportskada. Detta för att transportören skall kunna besiktiga godset inklusive emballage. Webbutiken ansvarar även för fel som har uppstått innan transporten.

Reklamationsrätt för privatpersoner
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta webbutiken så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta hos oss. Vi skickar dig en retursedel med ett adresskort som Du klistrar på ditt paket. Godkänns din reklamation så ersätter vi självklart varan eller, i de fall det är möjligt, lagar produkten. Ibland går det inte att ersätta varan och vi betalar då ut köpesumman inom 30 dagar. Vid eventuella tvister så följer vi alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Kund informeras härmed att ta del av de skötselråd som bifogas dels av oss samt de eventuella råd och den information som respektive leverantör bifogar sina produkter. Om en vara visar sig vara felfri och felet beror på att användaren inte läst manual, använd fel strömadapter eller andra delar som inte är original eller i förväg kontaktat oss för rådgivning tas en felsökningsavgift på 250:- ut, denna måste betalas innan varan returneras till kund.

Garanti
Alla produkter som säljs av webbutiken täcks av en 3-årig juridisk garanti. Vi erbjuder för närvarande inga ytterligare garantier.
Du har rätt till en pålitlig produkt som uppfyller beskrivningen.
En produkt är defekt om den är ofullständig, skadad eller trasig eller om den inte fungerar korrekt eller inte kan användas enligt säljarens beskrivning.
Du som köpare har en plikt att undersöka, vilket innebär att du förväntas fråga säljaren om produkten är lämplig för vad du har tänkt använda den till.

Om du får en opålitlig produkt har du rätt till en gratis reparation eller en ny produkt. Du kan inte alltid välja mellan en gratis reparation eller en ny produkt, eftersom webbutiken förbehåller sig rätten att erbjuda en reparation.

Om ett garantiproblem inträffar inom en rimlig tidsram, förutsatt att produkten användes för dess avsedda syfte, kommer webbutiken att lösa problemet åt dig. Observera att skador orsakade av väderförhållanden inte täcks av garantin.
Det finns därför ingen fråga om en skada eller felfunktion. Kontakta ditt försäkringsbolag för att lösa den här typen av problem. Vänligen kontakta oss på info@underbart.nu för att begära garanti, om problemet täcks av standardgarantin kommer webbutiken att lösa ditt problem genom att erbjuda dig den mest lämpliga lösningen, antingen genom att leverera reservdelar, delvis återbetalning eller en helt ny produkt. (Gäller inte batterier som har 6 månaders garanti)
Vid byte av batteri och man skadar produkten invändigt slutar garantin att gälla, är man osäker vid byte av batteri kan man skicka produkten till oss och vi hjälper er med arbetet gratis. Batterier har endast 6 månaders garanti. Kunden ansvar för att vårda produkten väl och inte utsätta den för fuktiga, dammiga eller annan onormal miljö. Garantin är personlig och gäller endast för köparen av produkten och kan inte överlåtas till tredje part.
Slitage på en produkt gäller inte på garantin.

Servicegaranti
Garantin innebär att du som kund kostnadsfritt erhåller reservdelar och/eller utbytesenheter samt erhåller kostnadsfri installation/reparation genom att skicka in varan till oss med förbetald returfrakt.

Servicegarantin gäller under förutsättning att:
1) Produkten underhållits enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
2) Delen och produkten använts på normalt sätt.
3) Delen eller produkten inte har överbelastats.
4) Bara originaldelar för produkten har använts.

Servicegarantin gäller INTE under följande förutsättningar:
1) Om delen eller produkten har modifierats, byggts om eller ändrats på något sätt, såvida det inte är uppenbart att felet inte orsakats av en sådan åtgärd.
2) För skador orsakade av felaktig montering eller justering av delen eller produkten, eller om den monterats tillsammans med andra onormalt slitna delar, och som följd därav riskerat att slitas ut snabbare än normalt.

Vidare gäller följande för servicegarantin:
1) Den inkluderar inte extra ersättning för indirekta förluster, kostnader eller skador.
2) Arbetskostnader, såsom felsökning och installation, och eventuella fraktkostnader ersätts inte.

Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar oavsett om det gäller felaktigheter såsom tryckfel, tekniska problem eller massbeställningar från andra återförsäljare. Erbjudanden om annonsvaror i vårt annonsblad eller nyhetsbrev kan i vissa fall gälla köp av max en av varje annonsvara per kund, detta informeras tydligt i samband med annonsen. För produkter som är märkta med ”Begränsat antal” eller dylikt gäller likaså att erbjudandet endast avser köp av en produkt per kund. Vi reserverar oss för slutförsäljning samt att en artikel utan förvarning kan utgå ur sortimentet. T. ex kan en artikel sälja slut innan lagersaldot hunnit uppdaterats i webbutiken. Av tekniska skäl kan färgerna på hemsidan avvika något från verkligheten. RGB är ju lite begränsat! Vi reserverar oss även för eventuella prisändringar och korrekturfel.

Ej uthämtad vara
Det verkar för oss helt otroligt, men om Du av någon outgrundlig anledning får för Dig att inte hämta ut beställd vara, så sänds paketet i retur till oss av fraktbolaget. Denna kostnad är för närvarande 10% av ordervärdet dock minst 300 SEK, denna kostnad avser frakter och avgifter som transportbolaget tar ut (uppgår inte varans värde till 300:- så fakturerar vi er mellanskillnaden). Har ni ångrat köpet så blir det billigast att hämta ut den och skicka tillbaka den till oss med företagspaket (ej ombud).

Service och reparation
Vi vill göra dig uppmärksam på att mjukvarufel, vätskeskador, yttre åverkan samt annan form av handhavandefel inte täcks av garanti eller reklamation. Om felet ligger utanför lagens ramar, eller vid avslag av kostnadsförslag, kan det tillkomma en kostnad för frakt och undersökning. Vi kommer att följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist.

Äganderätt
Produkterna förblir vår egendom tills full betalning erlagts. Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan vårt skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

Ansvarsbegränsning
Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för oss enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.
Vårt ansvar omfattar endast direkta förluster. Vårt ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Uppdaterat 2024-06-18